Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Energetische therapie

Energetische therapie
Energetisch werken valt onder een holistische manier van kijken naar de mens.
Bij een holistische behandeling staat de cliënt in zijn geheel centraal. Elke hulpvraag wordt vanuit een breder perspectief bekeken, zowel fysiek, cognitief, emotioneel, psychologisch, gedragsmatig en spiritueel. Waarbij ook het zielsniveau onder de aandacht komt.
Bij een traumatische ervaring kunnen we dan constateren dat rouwreacties niet alleen tot uiting komen in bovengenoemde vormen, maar ook opgeslagen worden in de aura en chakra’s.
In mijn praktijkwerk ik op een holistische manier.

Bij de energetische therapie maak ik op verschillende manieren gebruik van de universele energie die ik via mijn handen doorgeef en daarmee eventuele blokkades in chakra’s en aura’s kan helen. Dit gebeurt via Reiki, Magnetiseren (handoplegging of strijken) of Trancehealing.

Wanneer een cliënt een vorm van drugs gebruikt zijn deze behandelingen af te raden. Neem contact op wanneer je twijfelt of een behandeling voor jou geschikt is. We kijken dan samen of een verwijzing noodzakelijk is.

 

Spirituele therapie
Net als energetisch werken is spirituele therapie ook een holistische manier van kijken naar de mens. Bij deze vorm wordt de mens als spiritueel wezen gezien. Daarbij ligt de nadruk op de ziel en de zielsmissie. Soms wordt deze zielsmissie door vorige levens of door karma geblokkeerd.
Deze vorm van therapie is geschikt voor iedereen die ondersteuning zoekt bij levensvragen of met ‘problemen’ van persoonlijke aard heeft. In deze therapie kijken we naar de obstakels/problemen als een levensles of een thema waar je van mag groeien in dit leven.  Door het obstakel als een uitdaging te benaderen en zich daar bewust van te worden, word je als mens gemotiveerd en gestimuleerd om creatieve oplossingen te ontdekken en keuzes te maken om de zielsmissie te volgens.
Tijdens de therapie maak je contact met (oude) trauma’s, herinneringen, beelden, ervaringen uit eerder levens of emoties en gevoelens die ver in je onderbewuste zijn opgeslagen. Zodra je daar contact mee gemaakt hebt, kan je het gevoel krijgen vrijer te zijn. Het is mogelijk dat fysieke klachten zullen verdwijnen. De energie kan dan weer door je lichaam stromen.

In mijn rol als therapeut kan ik je hier zowel verbaal, door middel van het stellen van vragen als non-verbaal, door middel van creatieve therapie, dagdromen/ meditatie en energetische healing, in ondersteunen.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U