Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Gezinsbegeleiding

Als er binnen een gezin een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden, zoals een echtscheiding of het verlies van een dierbare, betekent dit een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Ieder kind en volwassene binnen het gezin verwerkt het verlies op zijn of haar eigen manier. Door de verschillende emoties die iedereen heeft is het soms moeilijk om met elkaar in contact te blijven. Professionele begeleiding van buitenaf kan dan helpen om (opnieuw) met elkaar in contact te komen. Dit kan door gesprekken met het hele gezin, individuele gesprekken of met behulp van het spel “Alle sterren van de hemel”. Soms is het ook goed om met het gezin samen te werken aan een creatieve opdracht om zo weer te ervaren wie welke rol heeft binnen het gezin.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U