Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Rouwgroep

Er zijn meer mensen die een groot verlies hebben meegemaakt. Het kan fijn zijn om het verlies met anderen te delen. Misschien voel je je dan niet meer zo alleen in je verdriet. In een rouwgroep van minimaal 3 en maximaal 5 mensen kunnen deze emoties en verhalen gedeeld worden. De rouwgroep zal afgestemd worden op leeftijd en het soort verlies. Het is de bedoeling dat we 5 keer bij elkaar komen. Er zal ook een terugkomdag zijn. Er is zowel een rouwgroep specifiek voor kinderen / jongeren en adolescenten die een echtscheiding hebben meegemaakt als een rouwgroep voor verlies aan de dood. Ik vind het belangrijk dat er binnen de bijeenkomsten tijd en ruimte is voor jouw verhaal en dat je je ervaringen, verdriet en andere emoties kan en mag delen met elkaar. Tijdens de rouwgroepbijeenkomsten werk ik met creatieve opdrachten en soms laat ik het initiatief bij jou om met een idee te komen. We zullen naar muziek luisteren, verhalen voorlezen, gedichten schrijven en we zullen een voorwerp maken als herinnering.

 

Bijeenkomsten voor volwassene met kinderen:

Stichting De Jonge Weduwe ondersteunt jonge vrouwen met minderjarige kinderen na het verlies van hun levenspartner.

Praktijk De Troostboom wil een vrijwillige bijdrage leveren als rouwexpert aan deze stichting, maar vind het tevens belangrijk dat niet alleen vrouwen hun verhaal en ervaring kunnen delen, maar ook mannen met thuiswonende kinderen zijn van harte welkom om hun verhaal te delen.
Dat is de aanleiding dat De Troostboom eenmaal in de twee maanden een moment organiseert dat zowel mannen als vrouwen waarin je als jonge weduwe of weduwnaar ervaringen kan delen, herkenning en erkenning hebt voor elkaar.  Ongedwongen samen zijn met een kop koffie of thee.

De bijeenkomsten zijn gratis.
Dag en tijd: woensdag, 10.00 – 12.00 uur.

Kijk in de agenda voor de data waarop het in gepland staat.  Graag van te voren aanmelden.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U