Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Werkwijze

Ik ga samen met u of uw kind / de jongere aan de slag om ervoor te zorgen dat de verlieservaring hanteerbaar wordt in het dagelijks leven. Dit doe ik voornamelijk door het geven van creatieve therapie: ik spreek u of het kind / de jongere aan op de creativiteit en gebruik daarbij de werkvormen en hulpmiddelen die het best bij u of uw kind passen.

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is om veranderings,- ontwikkelings,-en / of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen de creatieve therapie worden vijf verschillende media gebruikt: beeldend, drama, muziek, dans en tuin. Een creatief therapeut kan zowel zelfstandig gevestigd zijn als binnen een instellingen actief zijn. Creatieve therapie in mijn praktijk heeft het doel om het verlies hanteerbaar te maken met behulp van creatieve materialen. Hierbij combineer ik verschillende media met het accent op beeldende media:

  • Tekenen, verven, kleien, houtbewerken en knutselen
  • Het vertellen van verhalen en sprookjes en het werken met symbolen en rituelen
  • Fotografie, werken met natuurproducten, soms wordt er gebruik gemaakt van de computer
  • Het samen luisteren naar muziek, praten of het spelen van een spel

Mijn aanpak is zowel verbaal als non-verbaal. Soms geef ik opdrachten, soms laat ik het initiatief bij u of het kind / de jongere om met een idee te komen. Ik zorg voor de goede randvoorwaarden en bied het beeldend materiaal aan.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U