Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Driedaagse training Creatief rouwen smaakt naar meer

Inleiding
Iedereen maakt wel eens een verlies mee. Maar hoe ga je als volwassene om wanneer een kind rouwt dat hij niet bij zijn biologische ouders kan wonen. Of hoe sluit je aan bij vragen van kinderen als zij thuis zich niet veilig voelen en er sprake is van een huiselijk geweld. En hoe kan je een kind waarvan de ouders zijn gescheiden op creatieve manier ondersteunen?

Deze training is een combinatie tussen de tweedaagse training Creatief rouwen en tweedaagse training Onzichtbaar verdriet. Het stipt van beide trainingen de hoofdpunten aan.

Inhoud
Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd. Je leert in deze training over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak zichtbaar en onzichtbaar verlies. Deze training gaat in op verlies- en rouwsituaties die zich kunnen voordoen bij de dood, echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, een onveilige (thuis)situatie en ziekenhuisopname.. Hoe kan je rouw herkennen, benaderen en op creatieve wijze ondersteunen. Je gaat op praktische wijze aan de slag met de rouwtaken. Er wordt veel aandacht besteedt aan de vraag hoe je creatieve middelen en opdrachten kunt gebruiken voor kinderen en jongeren die rouwen.

Programma
– Rouwmodellen
– Vormen van verlies
– Soorten rouw
– Rouwtaken in het algemeen.
– Rouwtaken bij echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, opgroeien in een onveilige (thuis)situatie en ziekenhuisopname
– Troostschema
– Rouwreacties
– Circa negen creatieve tools

Doelgroep
Deze training is voor iedereen die meer wil leren over verlies en rouw, waarbij de focus ligt op onzichtbaar verdriet. Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, therapeuten, psychologen, artsen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel. De training is ook geschikt voor mensen die op scholen werken.

Werkwijze
In de ochtend komt de theorie aan bod. Via vele praktijkvoorbeelden ontdek je allerlei manieren waarop je mensen kunt troosten. In de middag gaan we samen oefenen met creatieve opdrachten en werkvormen. Het zelf ervaren van een opdracht is een belangrijk onderdeel van de training. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en je werk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Er wordt van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Literatuur
U ontvangt een reader.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
Vaktherapeuten volgens de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) = 42 punten

Praktische info

Duur:  3 dagen
Data: Bekijk de agenda
Werktijden:  9:00 tot 14:30 uur
Groepsgrootte:  Maximaal 6 deelnemers
Locatie:  Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten:  € 595,00 De kosten zijn inclusief koffie/thee en materialen en reader.
Neem zelf je lunch mee.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U