Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Driedaagse training – Creatief Rouwen smaakt naar meer

Deze training is een combinatie tussen de tweedaagse training Creatief rouwen en tweedaagse training Onzichtbaar verdriet. Het stipt van beide trainingen de hoofdpunten aan.

Inleiding
Soms lijkt een verlieservaring nog heel ver weg. Een kind heeft er wel eens over gehoord bij een kennis, een vriendje of vriendinnetje, maar dan ineens krijgt hij er zelf mee te maken. Plotseling gaat er iemand dood die belangrijk voor hem was, gaan ouders scheiden of wordt hij uithuisgeplaatst en zijn hele leven staat op zijn kop. Elk kind gaat op zijn geheel eigen wijze om met de emoties die deze ingrijpende gebeurtenis met zich meebrengt.

Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) vaak zichtbaar en onzichtbaar verlies. De cursus gaat in op verlies- en rouwsituaties die zich kunnen voordoen bij de dood, echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, een onveilige (thuis)situatie en ziekenhuisopname.. Hoe kan je rouw herkennen, benaderen en op creatieve wijze ondersteunen.

We gaan in op hoe je verlies en rouw kunt vormgeven in het dagelijkse leven.

Inhoud
Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd. In deze training gaan we op praktische wijze met de vier rouwtaken aan de slag. Er wordt veel aandacht besteedt aan de vraag hoe je creatieve middelen en opdrachten kunt gebruiken voor kinderen en jongeren die rouwen.

Dag 1
Uitleg over rouwtaken in het algemeen (0-4 taken).
Uitleg over de rouwtaken uitleg over de rouwmodellen, soorten rouw
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij twee thema’s van onzichtbaar verlies. Minimaal 3 creatieve opdrachten.

Dag 2
Uitleg van de rouwtaken specifiek op dood, echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, onveilige thuissituatie en ziekenhuisopname.
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij twee thema’s van (on)zichtbaar verlies. Minimaal 3 creatieve opdrachten.

Dag 3
Uitleg van de troostcirkel
Uitleg hoe je rouwgroepjes begeleid
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij drie thema’s van (on)zichtbaar verlies. Minimaal 3 creatieve opdrachten.

Werkwijze
Aan de hand van theorie en vele praktijk voorbeelden maakt u kennis met de verschillende manieren waarop kinderen en volwassenen op elkaar reageren als het kind rouwt. Zelf ervaren en oefenen met creatieve werkvormen is een belangrijk onderdeel van de training. Na het doen van een opdracht zal er een terugkoppeling zijn naar het werkveld en wordt er van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

In de middag gaat de deelnemer zelf aan de slag door het doen van praktijkoefeningen die beroep doen op de eigen creativiteit. Er is de hele dag door gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Na afloop van deze cursus weet u hoe je kinderen en jongeren in rouw kunt herkennen en benaderen. U beschikt over handvatten en kunt creatieve werkvormen gebruiken om met hen in gesprek te gaan over het thema zichtbaar en onzichtbaar verlies.

Doelgroep
Iedereen die meer wil weten over verlies en rouw bij kinderen. Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, therapeuten, psychologen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel, maar ook aan onderwijzend personeel.

Literatuur
U ontvangt een reader.
voorkeur heeft om het boek Onzichtbaar Verdriet en Gekleurde Tranen aan te schaffen.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u alle dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
Vaktherapeuten volgens de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) = 42 punten

Praktische info

Duur: 3 dagen
Data: Zie hiervoor de agenda
Werktijden: 09:00 tot 14:30 uur
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Locatie:  Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten:  € 595,00 (incl. thee / koffie, materialen en reader)
Gezien de vele soorten diëten en diverse allergieën van deelnemers, is het verzoek uw eigen lunch mee te nemen.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U