Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Opleiding Nabestaandenzorg

OPLEIDING NABESTAANDENZORG

Mensen krijgen pas ruimte om te rouwen als de papierwinkel uit hun hoofd is…

Nabestaanden maken na een overlijden vaak een moeilijke periode door. Ze rouwen, maar moeten eerst veel zakelijke rompslomp afhandelen. Pas als de zakelijke kant van een overlijden goed geregeld is, krijgen nabestaanden ruimte om te rouwen. Maar ook vóór een overlijden, op ‘sleutelmomenten’ in het leven, zoals samenwonen, echtscheiding en ziekte is het goed om stil te staan bij wat deze nieuwe situatie voor mogelijke consequenties kan hebben na een overlijden. Een nabestaandenbegeleider kan ook op die momenten informeren, zodat de nabestaanden na het overlijden niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Zakelijke en emotionele steun
De zakelijke èn de emotionele ondersteuning komen beide ruim aan de orde in de opleiding Nabestaandenzorg. Deze heeft een interactief karakter: de cursisten worden uitgenodigd na te gaan hoe zij zelf in het leven staan. Er is ruimte voor eigen verlieservaringen en de invloed daarvan op zichzelf als mens. Verder wordt er aandacht besteed aan de verschillende aspecten van een rouwproces, aan specifieke verliessituaties en aan gesprekstechnieken. Daarnaast wordt de cursist voorbereid om mensen op een gedegen manier te ondersteunen bij de zakelijke afwikkeling rondom een overlijden.

Cursisten hebben na afloop van de opleiding voldoende bagage om zelfstandig nabestaandenzorg aan te bieden en desgewenst hun eigen bedrijf te starten.

Negen donderdagen in ‘s-Hertogenbosch 
De opleiding Nabestaandenzorg bestaat uit 9 dagen, verdeeld over 3 maanden, en wordt gegeven in ’s-Hertogenbosch. Elke lesdag vindt plaats op donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Om cursisten zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven, is ervoor gekozen met groepen van 6 tot 10 personen te werken. Dat garandeert volop persoonlijke aandacht en interactie. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.


Programma:

9 dagen van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch

1. Kennismaking
Het nabestaandenzorg-gesprek: een introductie
Verliesverwerking
2. Vaardigheden/eigenschappen/ beroepshouding:
welke aspecten zijn van belang?
Aandacht voor eigen verlieservaring door Larissa van der Molen
3. Aandacht voor troost en steun door Larissa van der Molen
Communicatie: wat is een goed gesprek?
4. Zakelijke afwikkeling: checklist
– bankzaken
– verzekeringen
– sociale voorzieningen
– belastingzaken
– enz.
5. Zakelijke afwikkeling: vervolg checklist
6. Omgaan met verschillende verliessituaties
Omgaan met verschillende gesprekspartners
7. Starten van een eigen bedrijf
Aandacht voor o.a: Kamer van Koophandel,
benaderen van uitvaartondernemers, noodzaak website
8. Verdieping van enkele onderwerpen
• Levenstestament en ervaring nabestaandenbegeleider door Marion Hermans
• Hoe ga ik als nabestaandenbegeleider ondernemen? door Jaap Schuddeboom
9. Terugkomdag,
waarin ruimte voor eigen ervaringen en vragen.


Toelatingseisen:

HBO-denkniveau.
De opleiding is zeer praktisch gericht en gaat uit van een basiskennis als maatschappelijk betrokken mens, zowel op administratief als op emotioneel gebied. Middels een intakeformulier en mogelijk een intakegesprek worden de toelatingseisen getoetst.


Docenten:

Lian Gieles
werkt vanaf 2000 met nabestaanden. In 2005 begon ze haar eigen bedrijf waarin nazorg geboden wordt. Daarnaast geeft ze workshops en lezingen op het gebied van verlies en rouw. Auteur van het boek : Verdriet, je kunt er niet omheen; medewerking verleend aan het boek : Zorgen erna (Leidraad afwikkeling nalatenschap). Beide boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij ZorgNa.Naast het werk als nabestaandenbegeleider is zij spreker bij uitvaarten en trainer o.a. voor bedrijven waarbij ze zich vooral richt op het omgaan met nabestaanden. Vanaf 2017 is zij docent bij Docendo, waar ze voor de opleiding tot Uitvaartverzorger de training ‘Nabestaandenzorg’ verzorgt.

Larissa van der Molen
maatschappelijk werkster, creatief therapeut en verlies- en rouwtherapeut, begeleidt sinds 2006 in haar eigen praktijk ‘De Troostboom’ kinderen, jongeren, volwassenen én gezinnen die een verlieservaring gaan meemaken of hebben meegemaakt. Daarnaast heeft zij een aantal spellen ontwikkeld voor diverse doelgroepen, zoals kwartetspel ‘Niet hier, wel dichtbij’ en memospel ‘Vergeet-niet-me-verdrietjes’. Voor het kwartetspel ontving zij de International Funeral Award en de Yardenprijs 2010.In 2013 verscheen haar eerste boek ‘Gekleurde tranen, creatief handboek bij verlies en rouw’, in 2018 gevolgd door ‘Onzichtbaar verlies, praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties. Tot slot verzorgt zij workshops, lezingen en ondersteunt zij scholen wanneer er een verlies gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
Voor meer informatie: www.detroostboom.nl

Praktische info

Duur: Negen donderdagen (8 lesdagen, gevolgd door een terugkomdag)
Deze opleiding wordt, bij voldoende deelname, twee keer per jaar gegeven
Data: Bekijk de agenda
Werktijden: tweewekelijks van 10.00 – 16.00 uur
Groepsgrootte: 6-10 personen, waardoor er veel ruimte is voor individuele inbreng en aandacht
Locatie: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
Kosten: € 1995,- inclusief BTW en incl. koffie, thee, fris, lunch en lesmaterialen.
inbegrepen: 4 uur telefonische ondersteuning (gedurende een jaar)

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.
Na het afronden van de opleiding is er een mogelijkheid om lid te worden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg waar o.a. ruimte is voor intervisie-bijeenkomsten.

Opgave/intake-formulier aanvragen via info@terrazorginrouw.nl 
of telefonisch: 073-6447072

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U