Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Tweedaagse training Onzichtbaar verdriet

Inleiding
Iedereen krijgt te maken met verlieservaringen. De ene verlieservaring is meer zichtbaar dan de andere verlieservaring. De verlieservaringen die opgenomen zijn in deze training richten zich op ‘verlies bij leven’ ofwel ‘levend verlies’. Hoe kunnen wij het beste aansluiten bij mensen wanneer er sprake is van verlies bij leven. In deze training geef ik je inzichten en handreikingen hoe je dit met woorden, in stilte of op een creatieve manier kan doen.

Inhoud
Je leert in deze training over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in het dagelijkse leven en hoe je kan aansluiten bij je cliënt tijdens dit proces van rouwen.

Programma
– Rouwmodellen
– Vormen van verlies
– Soorten rouw
– Rouwtaken bij echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, opgroeien in een onveilige (thuis)situatie en ziekenhuisopname
– Troostschema
– Circa zes creatieve tools

Doelgroep
Deze training is voor iedereen die meer wil leren hoe men mensen kan ondersteunen rondom verlies bij leven met de focus op echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, opgroeien in een onveilige (thuis)situatie en ziekenhuisopname.
Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, therapeuten, psychologen, jeugdhulpverleners, artsen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel. De training is ook geschikt voor mensen die op scholen werken.

Werkwijze
In de ochtend komt de theorie aan bod. Via vele praktijkvoorbeelden ontdek je allerlei manieren waarop je mensen kan ondersteunen in hun verlies bij leven. In de middag gaan we samen oefenen met creatieve opdrachten en werkvormen. Het zelf ervaren van een opdracht is een belangrijk onderdeel van de training. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en je werk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Er wordt van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Literatuur
Je ontvangt een reader.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat als je beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
16,5 punten SKJ213447 (geldig 1 februari 2024 t/m 1 februari 2027)
Register vaktherapie (SRVB) = …. punten

Praktische info

Duur:  2 dagen (4 dagdelen)
Data:  Bekijk de agenda
Werktijden:  9.00 – 14.30 uur
Groepsgrootte:  Maximaal 6 deelnemers
Locatie:  Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten:  € 495,00 De kosten zijn inclusief koffie/thee en materialen en reader.
Neem zelf je lunch mee.

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U