Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Training onzichtbaar verdriet

Inhoud
Deze training  is voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan bij een (naderend) en vaak onzichtbaar verlies. Het gaat in op hoe je verlies en rouw vorm kan geven in het dagelijkse leven.

De verlieservaringen die opgenomen zijn in deze training  richten zich op ‘verlies bij leven’ ofwel ‘levend verlies’.

Programma
Tijdens de tweedaagse training zullen 5 vormen van ‘verlies bij leven’ aan bod komen

  1. echtscheiding
  2. uithuisplaatsing
  3. adoptie
  4. opgroeien in een onveilige (thuis)situatie
  5. ziekenhuisopname

Per onderwerp zal één of twee creatieve handreikingen gegeven worden.

Werkwijze
In de ochtend zal er theorie aanbod komen en in de middag gaan we aan de slag met creatieve opdrachten waarbij uzelf zal ervaren wat een opdracht voor uitwerking heeft en zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en uw werksituatie.  Hierbij zal de aandacht gericht zijn op het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt er van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Deze training is geschikt voor mensen die zowel met kinderen en jongeren werken, volwassenen werken en / of met mensen met een beperking.

Literatuur
U ontvangt een reader.
voorkeur heeft om het boek Onzichtbaar verdriet aan te schaffen

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
19 punten SKJ 205705
21 punten register vaktherapie

Praktische info

Duur: 2 dag (4 dagdelen)
Data: Bekijk de agenda
Werktijden: 9.00 – 14.30 uur
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers zal de locatie later bekend worden gemaakt
Kosten: € 495,00 (incl. thee / koffie, lunch en materialen)

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U