Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Tweedaagse training Liefdevol koesteren

Inleiding
Chakra’s zijn energiepunten in ons lichaam. Er zijn zeven essentiële chakra’s. Ieder chakra heeft een eigen naam en een eigen kleur. Daarnaast correspondeert ieder chakra met een centraal thema in het leven: zijn, voelen, willen, houden van, spreken, zien, weten. Binnen ieder thema kan men in zijn groeiproces aan de slag met de inzichten, gevoelens, gedachten, gedragingen en fysieke uitingen die het meest bijdragen aan iemands ontwikkeling. Bij een gezond iemand staan alle chakra’s ‘normaal’ open. Wanneer een chakra te veel of te weinig open staat, kan dit invloed hebben op de zeven genoemde centrale thema’s.
In deze training geef ik je inzichten en handreikingen hoe je dit met deze zeven essentiële chakra’s op een creatieve manier aan de slag kan.

Inhoud
Je leert in deze training welke chakra’s er zijn, welk thema en kleur daarbij hoort. Je leert wat jijzelf nodig hebt wanneer een chakra te veel of te weinig open staat. En je leert hoe je je op creatieve manier kunt aansluiten bij de cliënt.

Programma
– Uitleg van zeven essentiële chakra’s
– Chakra’s en hun kleur
– Chakra’s en de ontwikkelingsfase
– Chakra’s en verlieservaringen/ trauma
– Circa zeven creatieve tools (in ieder geval één per chakra)

Doelgroep
Deze training is voor iedereen die meer wil leren over de vele mogelijkheden om met de chakra’s op creatieve manier aan de slag te gaan. Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals therapeuten, coaches, energetisch therapeuten, leerkrachten, hulpverleners, maatschappelijk werkers, klinisch- en/of GZ-psychologen, vaktherapeuten, speltherapeuten, (integratieve) kindertherapeuten en (groot)ouders. De training is tevens geschikt voor anderen die zich nauw betrokken voelen bij kinderen, jongeren of volwassenen.

Werkwijze
In de ochtend komt de theorie aan bod. Via vele praktijkvoorbeelden ontdek je allerlei manieren waarop je mensen kunt troosten. In de middag gaan we samen oefenen met creatieve opdrachten en werkvormen. Het zelf ervaren van een opdracht is een belangrijk onderdeel van de training. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en je werk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Er wordt van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Literatuur
Je ontvangt een reader.

Certificaat
Je ontvangt een certificaat als je beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
SKJ wordt aangevraagd
Register vaktherapie wordt aangevraagd

Praktische info

Duur:  2 dagen (4 dagdelen)
Data:  Bekijk de agenda
Werktijden:  9.00 – 14.30 uur
Groepsgrootte:  Maximaal 4 deelnemers
Locatie:  Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten:  € 495,00 De kosten zijn inclusief koffie/thee en materialen en reader.
Neem zelf je lunch mee.

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U