Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Training Liefdevol koesteren

Inleiding
In het voorjaar van 2020 rondde ik na een driejarige studie mijn opleiding tot energetisch therapeut af. Naar aanleiding van dit opleidingstraject ben ik het energetisch werken gaan integreren in mijn werk als vaktherapeut, verlies- en rouwtherapeut, expert beelddenken, maatschappelijk werker en auteur. Ik heb toen ervaren dat wanneer ik creatieve opdrachten koppel aan de zeven chakra’s in ons lichaam, dit helend werkt op de mens als geheel. Bij een traumatische ervaring weten we dat rouwreacties niet alleen tot uiting komen in gedrag, fysieke kwalen, gedachten en emotionele reacties, maar ook opgeslagen worden in de chakra’s. Ook hebben de kleuren van de chakra’s een psychologisch effect op de mens. Vanuit die visie kunnen de beschreven creatieve opdrachten en de bijbehorende kleuren van de chakra’s helend werken.

Geraakt door de combinatie van chakra’s, kleuren, creatieve werkvormen en verlies en rouw ben ik binnen mijn praktijk ideeën hierover verder gaan uitwerken. In 2020 ben ik tijdens het werken met cliënten in mijn praktijk de in mijn boek Liefdevol koesteren beschreven opdrachten gaan inzetten. Hierbij hebben zowel cliënten als ikzelf veel positieve resultaten ervaren. Ik heb ontdekt dat met liefde, aandacht, tijd, kleur, creativiteit en positieve energie de zichtbare en onzichtbare verlieservaringen, opgeslagen in chakra’s, geheeld kunnen worden.

Inhoud
Bovenstaande ervaring wil ik niet alleen via mijn boek met jullie delen, ook heb ik nu een training ontwikkeld om zelf creatief aan de slag te gaan met de theorie én de creatieve opdrachten. Op deze manier kunt u zelf ervaren hoe u chakra’s in combinatie met creativiteit in kunt zetten binnen uw eigen werkzaamheden of in uw eigen groeiproces.
Deze training is dan ook voor iedereen die meer wil weten over de vele mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan met chakra’s in combinatie met kleuren en een naderend en soms onzichtbaar verlies.

Programma
Tijdens de tweedaagse training zullen we werken met de zeven essentiële chakra’s. Ieder essentieel chakra heeft een eigen kleur die verbonden is met één van de zeven lagen van de aura.
In de training krijg je per chakra één of twee creatieve handreikingen.

Werkwijze
In de ochtend zal er theorie aan bod komen en in de middag gaan we aan de slag met creatieve opdrachten waarbij u zelf zult ervaren wat een opdracht voor uitwerking heeft. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en uw werksituatie. Hierbij zal de aandacht gericht zijn op het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Van de deelnemer wordt verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Literatuur
U ontvangt een reader.
Gelieve het boek Liefdevol koesteren voorafgaand aan de training aan te schaffen. U ontvangt een korting van € 4,95 op het boek wanneer u de training volgt.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
SKJ wordt aangevraagd
Register vaktherapie wordt aangevraagd

Praktische info

Duur: 2 dagen (4 dagdelen)
Data: Zie hiervoor de agenda
Werktijden: 9.00 – 14.30 uur
Groepsgrootte: Maximaal 4 deelnemers
Locatie: Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten: € 495,00 (incl. thee / koffie, materialen en reader)
Gezien de vele soorten diëten en diverse allergieën van deelnemers, is het verzoek uw eigen lunch mee te nemen.

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U