Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Vierdaagse training Creatief rouwen

Inleiding
Soms lijkt de dood nog heel ver weg. Een kind heeft er wel eens over gehoord bij een kennis, een vriendje of vriendinnetje, maar dan ineens overkomt het hemzelf. Plotseling gaat er iemand dood die voor hem een belangrijke plaats in zijn leven inneemt. Zijn hele leven staat op z’n kop. Allerlei gevoelens stromen door zijn lichaam. Hij is verdrietig, boos, hij voelt zich schuldig of angstig. Het kan ook zijn dat hij zich erg eenzaam voelt of jaloers. Soms voelt een kind helemaal niets, en dat vindt de omgeving dan maar raar. Een kind is dan gewoon helemaal de kluts kwijt. Hij is aan het rouwen. Rouwen is hard werken. In deze training geef ik je inzichten en handreikingen hoe het mensen in rouw herkent, benadert en op creatieve wijze kan ondersteunen.

Inhoud
Je leert dat ieder rouwproces uit een aantal stappen bestaat. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd. In deze training ga je op praktische wijze met de vier rouwtaken aan de slag. Per trainingsdag zal er één rouwtaak aan de orde komen waardoor er een brede verdieping kan komen. Daarnaast maak je kennis met de verschillende manieren waarop kinderen en volwassenen reageren wanneer er een verlieservaring heeft plaatsgevonden. En je beschik je over creatieve werkvormen die je kan gebruiken om met hen in gesprek te gaan over het thema ‘’de dood’’.
Deze vierdaagse training gaat per onderdeel uitgebreider in op de achtergrond dan bij de tweedaagse training creatief rouwen!

Programma
– Geschiedenis van rouwmodellen
– Vormen van verlies
– Soorten rouw
– Rouwtaken
– Leeftijdsfasen 0-18 jaar
– Wat vertel je wel en wat vertel je niet over doodgaan
– Rouwreacties
– Troostschema
– Twaalf creatieve tools

Doelgroep
Deze training is voor iedereen die meer wil leren over verlies en rouw rondom de dood. Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, therapeuten, psychologen, artsen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel. De training is ook geschikt voor mensen die op scholen of in de uitvaartbranche werken. Ook kan je de training volgen als je privé naasten wilt ondersteunen in een rouwproces.

Werkwijze
In de ochtend komt de theorie aan bod. Via vele praktijkvoorbeelden ontdek je allerlei manieren waarop je mensen kunt troosten. In de middag gaan we samen oefenen met creatieve opdrachten en werkvormen. Het zelf ervaren van een opdracht is een belangrijk onderdeel van de training. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen de opdracht en je werk. Denk bijvoorbeeld aan het bespreekbaar maken van gedachten, belevingen en gevoelens bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Er wordt van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Literatuur
U ontvangt een reader.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
SKJ = 34 punten SKJ210881 (geldig 10 januari 2022 t/m 10 januari 2025)
Register vaktherapie (SRVB) = niet aangevraagd

Praktische info

Duur:  4 dagen
Data:  Bekijk de agenda
Werktijden:  9:00 tot 14:30 uur
Groepsgrootte:  Maximaal 6 deelnemers
Locatie:  Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers
Kosten:  € 695,00 De kosten zijn inclusief koffie/thee en materialen en reader.
Neem zelf je lunch mee.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U