Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Tarieven en vergoedingen

Therapie
Intake
Tarief
€ 100,- per 60 minuten
Individuele therapiesessie € 100,- per 60 minuten
Gezinstherapie € 100,- per 60 minuten
Stervensbegeleiding (zie uitleg: wat bied ik) € 100,- per 60 minuten
Energetische therapie, Spirituele therapie € 100,- per 60 minuten
Regressie- en reïncarnatietherapie (circa 90 tot 120 min.) € 100,- per 60 minuten
Telefonisch/e-mail consult uurtarief
Eind- en/of tussen evaluatie verslag evt. met gesprek uurtarief
Opvragen van therapieverslag door verwijzers /instellingen
(met schriftelijke toestemming vd cliënt)
uurtarief
 

De Troostboom heeft geen wachtlijst
De Troostboom valt onder de alternatieve geneeswijze waardoor een verwijzing van de huisarts niet nodig is!

Trainingen
Training (1 dag) € 295,-
Training “Creatief Rouwen” of “Onzichtbaar verdriet” (2 dagen) € 495,-
Training “Creatief rouwen smaakt naar meer” (3 dagen) € 595,-
Training “Creatief Rouwen” (4 dagen) € 695,-
Training “Eigen onderneming starten” (4 dagen) € 795,-
Trainingen kunnen individueel gevolgd worden,
in dit geval is er een meerprijs van € 100,-
Training en workshops op locatie is mogelijk

Trainingen specifiek gericht op uw doelgroep of uw vraag is mogelijk

Prijs op maat *
* Prijs is afhankelijk van de afspraken m.b.t. tijd en inhoud van de training of workshop, prijzen zijn exclusief reiskosten en materiaalkosten.

 

Bovenstaande bedragen gelden voor kalenderjaar 2023 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De Troostboom is voor alle therapieën, trainingen, lezingen en workshops vrijgesteld van BTW. Therapiegesprekken duren in principe 60 minuten per keer, soms wordt dit voor een cliënt aangepast naar 30 minuten ivm de spanningsboog. Wanneer de therapie op locatie plaatsvindt, worden er reiskosten in rekening gebracht. Als de reistijd 30 minuten of meer is, wordt deze extra reistijd ook in rekening gebracht.
Wanneer een gemaakte afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch/schriftelijk wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
Wanneer u zich aanmeldt voor een individueel traject, rouwgroep, training, incompagny training, maatwerk, cursus of workshop is annuleren alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de Troostboom® van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail. Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 2 werkweken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u in de contractvoorwaarden van De Troostboom die u ontvangt bij het schriftelijk vastleggen van de begeleidingsafspraken. Ik adviseer u de algemene voorwaarden en de disclaimer behorende bij deze website en de producten van De Troostboom te lezen. De Troostboom werkt volgens de WGBO en houdt zich aan de wettelijke AVG en privacyregels.

 

Vergoedingen

Aanvullende verzekering/ Alternatieve geneeswijze / Complementaire zorg
Zorgverzekeraars vergoeden verlies en rouwtherapie (psychosociale therapie) vanuit hun aanvullend pakket. Meerdere verzekeraars vergoeden alleen als uw therapeut voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsvereniging gesteld zijn en een vermelding heeft in de zorggids. Ik sta vermeld in deze gids. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te horen wat u totaal vergoed kan krijgen in uw pakket. Vermeld dat uw therapeut is aangesloten bij:

  • Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
  • De overkoepelende organisatie HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Kijk voor meer informatie of uw zorgverzekering vergoed op de website van de NVPA: www.nvpa.org
Let op: Vanaf 2023 hebben een aantal zorgverzekeraars de vergoeding van psychosociale therapie voor kinderen tot 18 jaar uit het aanvullende pakket gehaald. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden voor vergoeding voor kinderen tot 18 jaar.

Persoonsgebonden budget (PGB)
In verband met de streng geldende regels, verwijst De Troostboom voor een PGB naar het wijkteam van uw gemeente.

Contract met gemeente
Praktijk De Troostboom heeft geen contracten met gemeenten.

Fondsen
Er zijn een aantal fondsen die een klein bedrag geven voor verlies-en rouwtherapie. Ik kijk graag met u mee, hoe we zorgvuldig tot een goede oplossing kunnen komen.

Klachten en geschillen
Mocht u een klacht hebben over uw behandeling bij De Troostboom, zullen we allereerst samen zoeken naar een positieve oplossing. Komen we er samen niet uit, kan u een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging NVPA. Op de website van de NVPA is een klachtenformulier. De Troostboom is volgens de WKKgz aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

        

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U