Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Mijn werkwijze m.b.t. rouwtherapie

Wat bied ik: 


Individueel

De therapie is in principe individueel. Indien nodig betrek ik ook andere personen, bijvoorbeeld een ouder, partner, broer/zus bij de therapie.
Hoe blijft je als ouder betrokken als je kind/jongere bij mij in therapie is? Tijdens de therapie informeer ik jou over het verloop hiervan. Daarnaast geef ik je aan hoe jij ook zelf een bijdrage kunt leveren aan de therapie van je kind tijdens het rouwproces. Soms is het helpend dat je als ouder bij het individuele gesprek aansluit. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden met jou.

Gezinsbegeleiding:
Als er binnen een gezin een ingrijpende verandering heeft plaatsgevonden zoals een echtscheiding, uithuisplaatsing, adoptie, transgender transformatie, mishandeling/misbruik, traumatische ervaring,  ziekenhuisopname of het verlies van een dierbare moet er binnen het gezin een nieuwe vorm gezocht worden hoe men met elkaar omgaat. Ieder kind en volwassene binnen het gezin geeft het verlies op zijn of haar eigen manier vorm. Door de verschillende rouwreacties die iedereen heeft is het soms moeilijk om met elkaar in contact te blijven. Professionele therapie van buitenaf kan dan helpen om (opnieuw) met elkaar in contact te komen.

Stervensbegeleiding
Wanneer er in het gezin iemand heeft gehoord dat hij/zij gaat sterven, is het voor zowel degene die gaat sterven als voor de mensen die achterblijven belangrijk om op een goede manier afscheid te nemen en zo het (aankomende) verlies vorm te kunnen geven. Dit helpt om het verlies hanteerbaar te maken en is de eerste stap op weg in het rouwproces. Er zijn allerlei emoties zoals verdriet, boosheid, angsten, frustratie, etc. Tijdens de begeleiding is hier aandacht voor.
Ik ga samen met jou/jullie kijken wat voor therapie bij jullie past en welke handreikingen ik het gezin kan bieden. Ik kijk naar de wensen van de stervende en van degene die achterblijven om het rouwproces zo optimaal mogelijk op gang te brengen. Een adequate aanpak van het rouwproces begint bij een goede stervensbegeleiding.

Werkwijze:

Ik ga samen met jou of het kind/de jongere aan de slag om ervoor te zorgen dat de verlieservaring hanteerbaar wordt in het dagelijks leven. Dit doe ik voornamelijk door het geven van vaktherapie beeldend: ik spreek jou of het kind/de jongere aan op de creativiteit en maak daarbij gebruik van werkvormen en hulpmiddelen die het best bij jou of het kind/de jongere passen.

Wat is vaktherapie – beeldend?
Vaktherapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is om veranderings,- ontwikkelings,-en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen de vaktherapie zijn er zes verschillende media: beeldend, dans, drama, muziek, psychomotorische therapie (PMT) en speltherapie.

Een vaktherapeut kan zowel zelfstandig gevestigd zijn als bij een werkgever actief zijn. Vaktherapie in mijn praktijk heeft het doel om het verlies hanteerbaar te maken met behulp van creatieve materialen. Hierbij combineer ik verschillende media met het accent op beeldende media:

  • Tekenen, verven, kleien, houtbewerken en knutselen
  • Het vertellen van verhalen en sprookjes en het werken met symbolen en rituelen
  • Fotografie, werken met natuurproducten, soms wordt er gebruik gemaakt van de computer
  • Het samen luisteren naar muziek, praten of het spelen van een spel

Mijn aanpak is zowel verbaal als non-verbaal. Soms geef ik opdrachten, soms laat ik het initiatief bij jou of bij het kind/de jongere om met een idee te komen. Ik zorg voor de goede randvoorwaarden en bied het beeldend materiaal aan.

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U