Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Vergoedingen

logo RBCZFVB_pantone_2617nvpa-web

 

Aanvullende verzekering / Alternatieve geneeswijze / Complementaire zorg
Zorgverzekeraars vergoeden verlies en rouwtherapie vanuit hun aanvullend pakket.  Meerdere verzekeraars vergoeden alleen indien uw therapeut voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsvereniging gesteld zijn en een vermelding heeft in de zorggids. Ik sta vermeld in deze gids. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te horen wat u totaal vergoed kan krijgen in uw pakket.

Vermeld dat uw therapeut is aangesloten bij:

– Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA).
– De overkoepelende organisatie HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
– De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) vergoeden. Dit is overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor o.a. Beeldende Therapie.

Kijk voor meer informatie of uw zorgverzekering vergoed op de website van de NVPA: www.nvpa.org of https://www.vaktherapie.nl/


Persoonsgebonden budget (PGB)
Helaas zijn er steeds strengere regels voor het PGB. Uw wijkteam of een medewerker van het CJG (centrum jeugd en gezin) of de gemeente waarin u woont, kan u hier meer over vertellen.

Contract met gemeente
Praktijk De Troostboom heeft vanaf 2017 een contract met “rivierenland kan meer”.
Ben je onder de 18 jaar en heb je hulp nodig op het gebied van  verlies en rouwtherapie, kan je je wenden tot jou gemeente voor een doorverwijzing.

Onder “Rivierenland kan meer” vallen de plaatsen:
Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Lingewaal, Culemborg en Tiel.

Kijk eens voor meer informatie op: https://www.rivierenlandkanmeer.nl/

De Troostboom is daarnaast in gesprek met verschillende andere gemeenten om een contract af te sluiten

Fondsen
Er zijn een aantal fondsen die een klein bedrag geven voor verlies-en rouwtherapie. Vergoed uw verzekering niet en u kan het zelf écht niet betalen, maar heeft de hulp voor u zelf of voor uw kind (eren) wel hard nodig, schakel dan hulp in van een fonds. Ik kijk graag met u mee, hoe we zorgvuldig tot een goede oplossing kunnen komen.

Klachten en geschillen
Mocht u een klacht hebben over uw behandeling bij De Troostboom, zullen we allereerst samen zoeken naar een positieve oplossing. Komen we er samen niet uit, kan u een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging NVPA. Op de website van de NVPA is een klachtenformulier. De Troostboom is volgens de WKKgz aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G).

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U