Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Regressie therapie

Regressie- en reïncarnatietherapie
Bij een holistische behandeling staat de cliënt in zijn geheel centraal. Elke hulpvraag wordt vanuit een breder perspectief bekeken, zowel fysiek, cognitief, emotioneel, psychologisch, gedragsmatig en spiritueel. Waarbij ook het zielsniveau onder de aandacht komt.
Bij een traumatische ervaring kunnen we dan constateren dat rouwreacties niet alleen tot uiting komen in bovengenoemde vormen, maar ook opgeslagen worden in de aura en chakra’s. In mijn praktijkwerk ik op een holistische manier.

Regressie- en reïncarnatietherapie is een holistische manier van kijken naar de mens.
Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. Bij reïncarnatietherapie kijken we nog verder terug in de tijd met het herbeleven van ervaringen uit het recente verleden en je jeugd, en ook ervaringen voor je geboorte, zwangerschap en conceptie en zelfs mogelijke ervaringen uit vorige levens.
Bij deze vorm ga je in een lichte trance ofwel een hypnose (dat letterlijk slaap betekent) door een – vaak vergeten – ervaring. Onder begeleiding van de therapeut ga je terug in de tijd en herbeleef je vroegere ervaringen, gedrag- en bewustzijnspatronen.

In mijn rol als therapeut kan ik je hier zowel verbaal, door middel van het stellen van vragen als non-verbaal, door middel van hypnosetherapie, trance-therapie, dagdromen/ meditatie en energetische healing, in ondersteunen.
De beelden die naar boven komen kunnen eventueel achteraf op een creatieve manier vorm gegeven worden waardoor het trauma en/of rouwproces nog beter hanteerbaar wordt in het dagelijkse leven.

Spirituele therapie
Spirituele therapie is ook een holistische manier van kijken naar de mens. Bij deze vorm wordt de mens als spiritueel wezen gezien. Daarbij ligt de nadruk op de ziel en de zielsmissie. Soms wordt deze zielsmissie door vorige levens of door karma geblokkeerd.
Deze vorm van therapie is geschikt voor iedereen die ondersteuning zoekt bij levensvragen of met ‘problemen’ van persoonlijke aard heeft. In deze therapie kijken we naar de obstakels/problemen als een levensles of een thema waar je van mag groeien in dit leven.  Door het obstakel als een uitdaging te benaderen en zich daar bewust van te worden, word je als mens gemotiveerd en gestimuleerd om creatieve oplossingen te ontdekken en keuzes te maken om de zielsmissie te volgen.
Tijdens de therapie maak je contact met (oude) trauma’s, herinneringen, beelden, ervaringen uit eerder levens of emoties en gevoelens die ver in je onderbewuste zijn opgeslagen. Zodra je daar contact mee gemaakt hebt, kan je het gevoel krijgen vrijer te zijn. Het is mogelijk dat fysieke klachten zullen verdwijnen. De energie kan dan weer door je lichaam stromen.

In mijn rol als therapeut kan ik je hier zowel verbaal, door middel van het stellen van vragen als non-verbaal, door middel van creatieve therapie, dagdromen/ trancemeditatie en energetische healing, in ondersteunen.

Energetische therapie
Energetisch werken valt ook onder een holistische manier van kijken naar de mens. Bij de energetische therapie maak ik op verschillende manieren gebruik van de universele energie die ik via mijn handen doorgeef en daarmee eventuele blokkades in chakra’s en aura’s kan helen. Dit gebeurt via Reiki, Magnetiseren (handoplegging of strijken) of Trancehealing.

Wanneer een cliënt een vorm van drugs gebruikt zijn deze behandelingen af te raden. Neem contact op wanneer je twijfelt of een behandeling voor jou geschikt is. We kijken dan samen of een verwijzing noodzakelijk is.

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U