Praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw voor kinderen, jongeren en volwassenen

Webwinkel

Tweedaagse training

Tweedaagse training “Creatief rouwen”

Creatieve rouwbegeleiding van kinderen en jongeren óf volwassenen

Soms lijkt de dood nog heel ver weg. Een kind heeft er wel eens over gehoord bij een kennis, een vriendje of vriendinnetje, maar dan ineens overkomt het hemzelf. Plotseling gaat er iemand dood, iemand die belangrijk voor hem was.

Zijn hele leven staat op z’n kop. Allerlei gevoelens stromen door zijn lichaam. Hij is verdrietig, boos, hij voelt zich schuldig of angstig. Het kan ook zijn dat hij zich erg eenzaam voelt of jaloers. Soms voelt een kind helemaal niets, en dat vindt de omgeving dan maar raar. Een kind is dan gewoon helemaal de kluts kwijt. Hij is aan het rouwen, en rouwen is hard werken.

Deze training gaat over het herkennen, benaderen en op creatieve wijze ondersteunen van een kind dat rouwt of met rouw te maken gaat krijgen.

Doel
De deelnemers weten na afloop hoe je kinderen en jongeren in rouw kunt herkennen en benaderen. Ook beschikken ze over handvatten en kunnen ze creatieve werkvormen gebruiken om met hen in gesprek te gaan over het thema ‘’de dood’’.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over verlies en rouw. Te denken valt aan professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, therapeuten, psychologen, verpleegkundigen en thuiszorgpersoneel. De training is ook zeer geschikt voor mensen die in de uitvaartbranche of op scholen werken.

Inhoud
Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden ook wel rouwtaken genoemd. In deze training van twee dagen gaan we op praktische wijze met de vier rouwtaken aan de slag. Daarbij zal veel aandacht besteed worden aan de vraag hoe je creatieve middelen en opdrachten kunt gebruiken voor kinderen en jongeren die rouwen.

Aan de hand van theorie en vele praktijk voorbeelden maakt u kennis met de verschillende manieren waarop kinderen en volwassenen op elkaar reageren als het kind rouwt. Zelf ervaren en oefenen met creatieve werkvormen is een belangrijk onderdeel van de training. Na het doen van een opdracht zal er een terugkoppeling zijn naar het werkveld en wordt er van de deelnemer verwacht dat deze kan reflecteren op zijn eigen handelen.

Programma per dag
Dag 1:
Uitleg over de rouwtaken in het algemeen.
Uitleg over de aandachtspunten bij kinderen (0-18 jaar) die te maken krijgen met een verlieservaring.
Uitleg over hoe je een kind vertelt dat er iemand is overleden of gaat overlijden.
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij rouwtaak 1 en rouwtaak 2.

Dag 2:
Hoe rouwen kinderen, hoe uiten ze hun gevoelens en emoties?
Hoe kunnen volwassenen contact maken met kinderen en hen begeleiden in hun rouwproces?
Oefenen met het gebruik van creatieve middelen die passen bij rouwtaak 3 en rouwtaak 4.

Werkwijze
In de ochtend komt de theorie aan de orde. In de middag gaat de deelnemer zelf aan de slag door het doen van praktijkoefeningen die een beroep doen op de eigen creativiteit. De training is interactief van aard: de hele dag door is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Literatuur
U ontvangt een reader.

Certificaat
U ontvangt een certificaat als u beide dagen aanwezig bent geweest, actief hebt meegedaan met de opdrachten en zelfreflectie hebt toegepast.

Accreditatie
Vaktherapeuten volgens de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) = 20 punten
Kunstzinnige therapie: VR 12 punten
Registerplein: GGZ-agogen, Maatschappelijk Werk, Sociaal Agogen = 12,5 punten
Registerplein: Clientondersteuners, aandachtfunctionarissen, GHO = 17 punten

Praktische info

Duur: Twee dagen (4 dagdelen)
Data: Zie hiervoor de agenda
Werktijden: 09:00 – 14.30
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Locatie: Regio Vught/Den Bosch, exacte locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Kosten: € 495,00 (incl. thee / koffie, materialen en reader)
Gezien de vele soorten diëten en diverse allergieën van deelnemers, is het verzoek uw eigen lunch mee te nemen.

 

De Troostboom®

Telefoon: 06-51189728 • info@detroostboom.nlwww.detroostboom.nl • KvK 17251011
NL50RABO0130780278 • BIC RABONL2U